Już niedługo:

21 grudnia  - o godzinie 13 : 00 przybędzie do przedszkola Najprawdziwszy na świecie MIKOŁAJ

11 grudnia- spektakl teatralny "Jaki to święty rozdaje prezenty" w Hybrydach dla dzieci z grupy I, II, III, IV i V

4 grudnia  - warsztaty podróżnicze  "Shalom Izrael" spotkanie dlla dzieci z grupy III, IV i V;

 

 

 

Do pobrania

28 listopada 2013, Autor: Administrator

UPOWAŻNIENIE

DO  ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 114

 

W roku szkolnym ………….../……………

Upoważniam do odbioru mojego dziecka ……………………………………

                                                                                                                                    niżej wpisane osoby:

 

L.p

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Telefon kontaktowy

Seria i numer dowodu osobistego

Podpis osoby upoważnionej

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w przypadku odbioru z przedszkola, przez osoby przeze mnie upoważnione.

 …………………………                               ……………..................

/podpis ojca/prawnego opiekuna                                              podpis matki /prawnej opiekunki/                                                                                                         

 

Tel. kontaktowy: …...............................                             Tel. kontaktowy: ..........................................    

 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym upoważnieniu, do celów związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi. Zmianami)

 

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych pozyskanych od rodziców/prawnych opiekunów w celu identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka.       

 

Podpis osoby upoważnionej:                         Podpis rodziców/prawnych opiekunów:

 

 

 

Upoważnie do odbioru dziecka - plik do pobrania
       
       

 

Aktualizacja: 18 stycznia 2019

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

E-mail:

przedszkole114@op.pl

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.