W roku szkolnym 2017/18 zaprosimy dzieci na:

Koncerty muzyczne, które będą spotkaniami z Księżniczką Muzalindą. Podczas koncertów Księżniczka Muzalinda podróżuje w czasie -  odwiedzając różne epoki. Podczas tych podróży dzieci poznają nowe nietypowe  instrumenty i zupełnie nowe baśnie autorstwa Ewy Szawłowskiej, które zostaną przez Nią odtworzone na scenie.

Organizacja

Godziny pracy przedszkola

Godziny pracy przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole czynne jest codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w godzinach ...

Statut

Statut Przedszkola 114 Rozdział 1 Informacje o przedszkolu Zgodnie z art.102 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa oświatowego statut ...

Ramowy plan dnia

Ramowy rozkład dnia dla grupy I – dzieci trzyletnie 7:00-8:30 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów ...

Posiłki

Pory posiłków nie uległy zmianie i tak jak w roku ubiegłym: - śniadanie rozpoczyna się o godzinie 9ºº - jest ono podawane ...

Leżakowanie

Leżakowanie – odpoczynek poobiedni trwa od godziny 13:30 do godziny 14:30 Leżakowanie traktowane jest nie jako spanie, ale jako ...

Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu będą organizowane następujące zajęcia dodatkowe: nauka języka migowego dla dzieci z ...

Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w bieżącym roku szkolnym będą wynosić: Decyzją władz stolicy, od 1 września 2017 r. rodzice nie ...

Dodatkowe informacje o pracy przedszkola

Dzieci uczęszczające do przedszkola, objęte są opieką następujących specjalistów: 1. logopedy – Pani Agatka, która będzie ...

Imprezy

Obok zajęć dodatkowych przedszkole proponuje w roku szkolnym 2017/2018: Spektakle Teatralne: Ustalono, że w tym roku szkolnym odbędzie się 8 ...

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.