Szanowni Rodzice,

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które rozpoczynają przygodę z przedszkolem odbędą się w dniach 1.09-3.09 września  br. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo drogą elektroniczną w czerwcu (zostanie utworzona grupa mailowa przyszłej grupy pierwszej).

Serdecznie zapraszamy

Z ostatniej chwili

Rada Rodziców:

w dniu 30 września 2020 roku na pierwszym posiedzeniu Rady Rodaziców zostało wybrane jej prezydium w składzie:

Przewodnicząca  – Pani Pola Madej – Lubera (mama Henia z grupy IV)

Zastępc przewodniczącej  – Panią Sonia Knobloch – Sieradzka (mama Teosia z grupy III)

Sekretarz – Pani Maria Rewska  (mama Juliana z grupy II)

Skarbnik – Pani Agnieszka Elbanowska (mama Tosi z grupy I)

Rada Rodziców jest powoływana do wspierania pracy przedszkola oraz współpracy w zakresie wszystkich spraw związanych z jego statutowymi zadaniami dotyczącymi wychowania, dydaktyki i organizacji. Rada rodziców może występować z różnymi propozycjami, wnioskami oraz opiniami do dyrektora  przedszkola, do rady pedagogicznej oraz do rodziców. Może też gromadzić fundusze w celu w wspomagania działalności przedszkola.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w dniu 30 września:

omówiono:

 1. Organizację pracy przedszkola,
 2. Żywienie w przedszkolu,
 3. Działania wychowawcze – realizacja programu „Wspieramy się”

dokonano:

 1. Wyboryu Prezydium Rady Rodziców,

uchwalono:

 1. Regulaminu Rady Rodziców,
 2. Plan Finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021
 3. Plan Pracy Rady  Rodziców na Rok szkolny 2020/2021
 4. Formy wnoszenia wpłat na Fundusz Rady Rodziców,

zaopiniowano

 1. Roczny Planu Rozwoju Placówki
 2. Plan Nadzoru Pedagogicznego
 3. Zajęcia dodatkowe realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021

wyrażono zgodę na dalszą współpracę z Fundacją Młodzi - Młodym

ustalono że do kolejnego spotkania zostaną zebrane propozycje od ogółu Rodziców na temat szkoleń dla Rdziców w roku szkolnym2020/2021 oraz organizacji akcji charytatywnych.

Dodatkowo zaproponowano zwiększenie godzin nauki języka angielskiego w przedszkolu.

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI

Dzieci uczęszczające do przedszkola, objęte są opieką następujących specjalistów:

Logopedy Pani Agaty – pracującej  we wtorki od godziny 8:00 do godziny 15:00

                                                          w czwartki od godziny  9:30 do  godziny 15:00

                                                          w piątki od godziny 8:00 do godziny 15:30

Psychologa Pani Beaty, na co dzień pracującej w Poradni psychologiczno – pedagogicznej przy ul. Radomskiej. Pani Psycholog będzie odwiedzała nas w poniedziałki w godzinach od 9:00  do 11:30

 

 

Dla osób zainteresowanych indywidualnym spotkaniem z psychologiem podajemy numer telefonu do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej przy ul. Radomskiej 13/21, w której na co dzień pracuje Pani psycholog.

Numer telefonu 22 822 28 87

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Panie, które codziennie bawią się z dziećmi jednocześnie zachęcając do wspólnego poznawania świata:

Gr I – Pani Dominika (nauczyciel mianowany), Pani Joasia (nauczyciel stażysta)  oraz  Pani Jagódka i Pani Joasia 

Gr II – Pani Lidka (nauczyciel mianowany), Pani Basia (nauczyciel mianowany) oraz Pani Monika i Pani Dorotka

Grupa III – Pani Mariolka (nauczyciel kontraktowy), Pani Joasia (nauczyciel stażysta) oraz  Pani Iwonka

Grupa IV – Pani Magdalena (nauczyciel mianowany), Pani Basia (nauczyciel mianowany), Pani Joasia (nauczyciel dyplomowany) oraz Pani Ewa

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Dopełnieniem wzbogaceniem i uatrakcyjnieniem realizowanych treści programowych w roku szkolnym 2020/2021 będą zajęcia dodatkowe:

 1. nauka języka angielskiego dla wszystkich dzieci realizowana w ramach podstawy programowej i w ramach zajęć dodatkowych (2 razy w tygodniu),
 2. zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem dla wszystkich dzieci (1 raz w tygodniu),
 3. zajęcia sportowe, z instruktorem, dla wszystkich dzieci (1 raz w tygodniu)
 4. ćwiczenia ortofoniczne prowadzone przez logopedę dla dzieci z grupy I (1 raz w tygodniu),
 5. zajęcia „Zmysłowe poznanie świata” dla dzieci z grupy I i II (prowadzone przez nauczycielki),
 6. gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich dzieci (prowadzone przez nauczycielki)
 7. warsztaty podróżnicze "Poznajemy Świat" – dla dzieci z grup III, IV (1 raz w miesiącu),
 8. „Zwierzęta nie są straszne” – cykliczne spotkania ze zwierzętami dla dzieci z grupy I i II (1 raz w miesiącu).

Wyjścia poza przedszkole (lekcje biblioteczne, ekologiczne, zajęcia szkolne, wyjścia do muzeum, kina, teatru i wycieczki autokarowe za miasto), które w związku z COVID-19 odbywają się online. Na wiosne planujemy prawdziwe wyjścia poza teren przedszkola.

Uroczystości przedszkolne (realizowane w nowej formie ustalonej wraz z dziećmi - nagrania internetowe przesyłane rodzicom i członkom rodzin)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Jak co roku -  zaprosiliśmy wszystkich Rodziców, którzy mają ciekawą pracę zawodową lub oryginalne hobby do poprowadzenia (zamiast nauczycielki) zajęć z dziećmi.

Mieliśmy nadzieję, że podczas tych spotkań będziecie Państwo mogli opowiedzieć ciekawe historie, zachęcić małych słuchaczy do pracy twórczej,  pokazać zdjęcia czy niezwykłe przedmioty, nauczyć wykorzystywania urządzeń technicznych, zaprosić dzieci do miejsc odległych i nieznanych które umożliwią zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany.

Mamy nadzieję, że na wiosnę ponowimy nasze zaproszenie.

                                                                                                                                        Warto spróbować                           

                                                                                                                                       Serdecznie zapraszamy do współpracy

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opłat za pobyt dzieci w przedszkolu można dokonać:

1.     przelewem:     

OPŁATA  ZA  ŻYWIENIE  DZIECI: Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16  00-923 Warszawa  

                                           43 1030 1508 0000 0005 5052 0079

FUNDUSZ  RADY  RODZICÓW:   Bank Millenium S.A.  z siedzibą  w Warszawie ulica Stanisława Żaryna 2a

                                                     44 1160 2202 0000 0002 4754 8571

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga , uwaga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 1 września 2020 roku, po przerwie wakacyjnej wznowiła swoją działalność „Galeria pod chmurką”, gdzie wśród zimozielonych liści bluszczu eksponowane są przez cały rok, bez wzglęgu na pogodę prace przedszkolnych artystów.

                                                                                                                               Serdecznie zapraszamy, naprawdę warto się zatrzymać.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole czynne jest codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) od godziny 7:00 do godziny 17:00.

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

Dzieci do przedszkola przyprowadzamy (zgodnie ze Statutem Przedszkola, zaleceniami GIS i MEN-u oraz przedszkolnymi procedurami) od godz. 7:00 do 8:45.


1.  Dzieci, powinny być przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), lub inne osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów).

2.  Pisemne upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej przez rodziców, a także nr i serię ich dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania.

3.  Dziecko może być odebrane z przedszkola przez osobę upoważnioną tylko po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamości. 

4.  Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, odbieranego z przedszkola przez upoważnioną osobę.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,

bardzo, Państwu dziękujemy  za przekazanie 1% podatku za rok 2019 na rzecz Przedszkola.

Dzięki Państwa hojności, za pośrednictwem Fundacji Studenckiej „Młodzi młodym”, na konto  przedszkola wpłynęło 5573 złote 79 groszy.

 Środki te zostaną przeznaczone na zakup szafek do dwóch szatni dziecięcych,

Przed nami rozliczenie podatkowe za rok 2020. Zachęceni sukcesem roku ubiegłego, bardzo prosimy Państwa o ponowne wsparcie przedszkola 1%.
W zakładce LINKI znajdą Państwo odnśnik do strony z programem ułatwiającym rozliczenie PIT oraz z Numerem KRS

......................................................................................................................................................................................................................................................

Zakończyliśmy akcję „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

26  stycznia o godzinie 11:00,  odwiedził nas Pan Grzegorz, pracownik z Płocka, który spotkał się z dziećmi i odebrał zebrane dary. Jeszcze tego samego dnia wszystkie prezenty dotarły do domu Świętego rata Alberta.

Wszystkie dzieci otrzymały odznakę "Pomocnik Świętego Mikołaja.

Dla wszystkich biorących udział w tej akcji WIELKIE podziękowania.

...............................................................................................................................................................................................................................................

Przed nami rekrutacja  na rok szkolny 2021/2022.

Wszystkie informcje na ten temat można odnaleźć na stronie:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

.................................................................................................................................................................................................................................................

 DYŻUR WAKACYJNY

W okresie wakacji  Przedszkole 114 będzie pracowało od 1.07 do 11.08 (sześć tygodni) 

Więcej informacji na temat dyżuru na stronie:

 http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/praca-przedszkoli-w-okresie-wakacyjnym/22743_list-zastepcy

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.