Już niedługo:

10 styczeń - "spotkanie z robalami" zajęcia w ramach cyklu różne zwierzęta duże i małe (dla dzieci z grupy I i II)

21 styczeńOdwiedziny w Smart Kids Planet (wszystkie dzieci)

22 styczeń -  w Muzeum Zegarów  (dla dzieci z grupy IV)

23 styczeń spotkanie z podróżnikiem "HIszpańskie flamenko" (dla dzieci z grupy III, IV i V)

23 styczeń -   odwiedziny w Fotoplastikonie  (dzieci z grupy IV)

3 lutego spotkanie z opowiadaczem "Opowieści Indian z Ameryki Północnej (dla wszystkich dzieci)

 4 lutego godzina 9:30 BAL KARNAWAŁOWY

 

 

 

Z ostatniej chwili

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się w dniu 3 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Więcej informacji  http://edukacja.warszawa.pl/

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dzieci z grupy IV od 3 stycznia 2020 roku próbują odnaleźć odpowiedź na nurtujące je pytania: "Co to jest czas?, Skąd się bierze?, Czy można go zobaczyć?" i "Gdzie należy go szukać?". Szukając odpowiedzi 22 stycznia odwiedziły Muzeum Zegarów przy ul Wileńskiej,  odnajdując przy okazji  przedmioty pamiętające rok 1900, a nawet 1800. Podziwiały odrestaurowane praskie kamienice pamiętające bardzo bardzo bardzo dawną Warszawę  i w jednej chwili, oszczędzając czas, metrem wróciły do przedszkola.

23 stycznia zajrzały do Fotoplastikonu w Alejach Jerozolimskich, aby przekonać się jak działało pierwsze warszawskie kino, a przy okazji sprawdzić jak wyglądała Warszawa w ubiegłym stuleciu.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

21 stycznia 2020 roku, wszystkie grupy wybrały się w podróż na małą planetę wielkich odkrywców, do świata nieograniczonej wyobraźni, kosmicznych przygód i sportowych emocji. A wszystko to w samym sercu Warszawy, na 2400 m2 PGE Narodowego, gdzie  stworzono 6 stref tematycznych podzielonych na kategorie wiekowe. Przygotowane super atrakcje, multimedia oraz fascynujące warsztaty (kodowanie dla starszych dzieci i spotkanie z Błękitkiem dla dzieci młodszych) obudziły w przedszkolakach wyobraźnię, kreatywność, głód wiedzy i zdolności twórcze, pozwoliły na trening percepcji, małej i dużej motoryki, zdolności strategicznych, umiejętności cyfrowych zapewniając przy tym radosną zabawę. Najwłaściwszą oceną naszej wtorkowej wyprawy są słowa dziecka z grupy IV, które zapytane „Jak było?” bez namysłu odpowiedziało  „Było super. Było tam tyle atrakcji aż nie mogłem policzyć.”

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

UWAGA,   UWAGA !!!!!!!!!!! już niedługo wakacje

W najbliższe wakacje, od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 roku, dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa będą miały zapewnioną opiekę we własnej lub innej placówce przez trzy, a nie dwa tygodnie.

- "Wydłużenie o dodatkowy tydzień opiekę nad dziećmi w wszystkich naszych przedszkolach było możliwe po szczegółowych analizach możliwości placówek (wakacyjne remonty, liczba nauczycieli na urlopach, wakaty). Udało się! Maluchy będą teraz mogły dłużej przebywać w jednej placówce. To optymalne rozwiązanie, zgodne z oczekiwaniami rodziców" – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Na nowym rozwiązaniu skorzystają najmłodsi - wydłuży się bowiem okres opieki nad dzieckiem w tym samym przedszkolu, dzieci nie będą już narażone na stresującą, nawet czterokrotną zmianę placówki w czasie wakacji.

Warszawa zapewnia opiekę dzieciom uczęszczającym do przedszkoli przez całe wakacje - w macierzystej placówce, bądź innej wybranej przez rodzica. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość skorzystania z elektronicznego zapisu dziecka - rodzic może dowolnie wybrać placówkę i terminy.

Liczba miejsc opieki wakacyjnej w Warszawie systematycznie wzrasta. W 2016 r. stołeczne przedszkola zapewniały ją 40 820 dzieciom. W tym roku to już 54 453 miejsc.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dyżur wakacyjny w ochockich przedszkolach.

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 roku dyżur będą pełniły następujące przedszkola:

 • od 1.07 do 17.07  Przedszkole Nr 114 przy ul. Mariana  Langiewicza 1/3;

                             Przedszkole Nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10;

                             Przedszkole Nr 70 przy ul. Rokosowskiej 2;

                             Przedszkole Nr 99 przy ul. Siewierskiej 3;

                             Przedszkole Nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3;

                                    Przedszkole Nr 248 przy ul. Karola Dickensa 5A;

 

 • od 20.07 do 7.08  Przedszkole Nr 66 przy ul. Grójeckiej 93;

                             Przedszkole Nr 102 przy ul. Siewierskiej 5/7;  

                             Przedszkole Nr 176 przy ul. Trzech Budrysów 24;

                             Przedszkole Nr 255 przy ul. Władysława Korotyńskiego 3;

                             Przedszkole Nr 404 przy ul. Białobrzeskiej 19;

 

 • od 10.08 do 31.08  Przedszkole Nr 61 przy ul. Lelechowskiej 7;

                               Przedszkole Nr 100 przy ul. Częstochowskiej 16/18;

                               Przedszkole Nr 225 przy ul. Stefana Bobrowskiego ;

                               Przedszkole Nr 241 przy ul. Księcia Trojdena 5B;

                               Przedszkole Nr 293 przy ul. Stefana Baleya 5;

                               Przedszkole Nr 312 przy ul. Władysława Okińskiego 5;

                               Przedszkole Nr 315 przy ul. Szczepana Grzeszczyka,

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.
harmonogram zapisów
 

Data

Etap zapisów/czynność rodzica

od

do

 

23 marca

od godz. 8.00

 

7 kwietnia

do godz. 15.00

Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu
do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu.

Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.

23 marca

 

7 kwietnia

do godz. 15.00

Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

25 marca
od godz. 9.00

 7 kwietnia
do godz. 24.00

Rejestracja wniosków w systemie

 

25 marca
od godz. 9.00

8 kwietnia
do godz. 15.00

Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

 

27 kwietnia

godz. 12.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

 

28 kwietnia

 

 

11 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

 

14 maja

godz. 12.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Elektroniczne postępowanie uzupełniające

14 maja

godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

14 maja
od godz. 13.00

 18 maja
do godz. 24.00

Rejestracja wniosków w systemie

14 maja
od godz. 13.00

19 maja
do godz. 16.00

Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

25 maja

godz. 12.00

 

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

 

26 maja

 

 

8 czerwca

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.


12 czerwca

 

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

15 czerwca

godz. 13.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

       


.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.

 

Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502).

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie sprawowana przez co najmniej 3 tygodnie.

Opieka wakacyjna będzie organizowana w 8 turnusach.

 Turnus

Okres

I

1 lipca – 10 lipca

II

13 lipca – 17 lipca

III

20 lipca – 24 lipca

IV

27 lipca – 31 lipca

V

3 sierpnia – 7 sierpnia

VI

10 sierpnia – 14 sierpnia

VII

17 sierpnia – 21 sierpnia

VIII

24 sierpnia – 31 sierpnia

 1. Zasady ogólne
 1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji.
 2. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego - obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 1. Dostęp do systemu zapisów
 1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Przy logowaniu się do systemu zapisów i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną
 1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym
  w harmonogramie.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

- lub dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za żywienie z macierzystej szkoły lub zaświadczenia o finansowaniu posiłkówprzez OPS.

 1. Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
 2. Po zakończeniu zapisów wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie, w terminach określonych w

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19 grudnia, z samego rana przybył do Przedszkola najprawdziwszy na świecie M I K O Ł A J. Niestety nie obyło się bez niespodzianek. Wyobraźcie sobie, że utknął w kominie i miał wielki problem jak się z niego wydostać. Dobrze że był u nas Pan Sprężynka, który bawił się razem z nami przy najwspanialszych przebojach 2019 roku, a przy okazji pomógł Mikołajowi. 

Kiedy Mikołaj wydostał się z komina zmęczony usiadł przy choince by nieco odpocząć. Okazało się że worek z prezentami był bardzo, bardzo, bardzo duży i to właśnie on był przyczyna całego zamieszania.

  Pewnie jesteście ciekawi jakie to prezenty uwięziły Mikołaja w kominie. Zaproszenia, tak, tak  zaproszenia (dla przedszkolaka i dla osoby towarzyszącej) do Filharmonii Narodowej na godzinę 11:00 w dniu 12 stycznia 2020 roku              

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

„I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

Szanowni Państwo

W dniu 18 grudnia zakończyliśmy akcję "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem" czyli  zbieranie upominków dla dzieci z Domu Świętego Brata Alberta w Płocku

 o godzinie 9:30,  odwiedził nas organizator akcji na rzecz Płocka Pan Grzegorz Korwin - Szymanowski.

Zadziwił się ilością zebranych darów. Opowiedział o tym gdzie te dary zawiezie, do kogo one trafią i jak bardzo ucieszą się wszyscy obdarowani. Przekazał podziękowania dla wszystkich, dla dzieci oraz dla dorosłych którzy wraz z nimi na chwilę stali się Świętymi Mikołajami. W podziękowaniu i na pamiątkę wspólnej akcji wszystkim rozdał przypinki z podobizną Mikołaja i napisem "Pomocnik Świętego Mikołąja". Grupa IV przekazała przygotowany dla dzieci z Płocka paczuszkę pełną słodyczy oraz samodzielnie przygotowaną kartę świąteczną.

A potem była wspólna  kolęda i wynoszenie ogromnej góry darów do samochodu. Poamagali wszyscy - chłopcy i dziewczynki z grupy IV i V.

Po zakończonej pracy uznaliśmy, że warto pomagać innym, warto być pomocnikiem Świętego Mikołaja pomagać.

Więcej na temat akcji "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem" http://www.zielonypromien.pl/

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Od niepamiętnych czasów, z okazji swoich imienin Święty Mikołaja,  wprost uwielbia rozdawać prezenty wszystkim grzecznym dzieciom. W tym roku nadal  nie zmienił zwyczajów  i  kiedy tylko spotyka grzeczne,  bardzo grzeczne, bardzo bardzo bardzo grzeczne, super grzeczne czyli jednym słowem najgrzeczniejsze dzieci na świecie  wręcza im mały upominek.

I tak było tym razem. Ponieważ jesteśmy najgrzeczniejsi na świecie dlatego Święty Mikołaj o nas pamiętał i właśnie 6 grudnia, w dniu jego imienin, o godzinie 9:30 zaprosił nas do Centrum Nauki Kopernik.

Bardzo dziękujemy, zabawa była wspaniała, a njlepsze doświadczenia z wodą.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim powróciła nasza "Biblioteka pod tęczowym parasolem". Zapraszamy warto skorzystać. Wystarczy wybrać książkę z półki i wziąć  ze sobą do domu lub przysiąść obok na murku;   Przeczytać;    Odłożyć na półkę, pozostawiając dla kolejnego czytelnika lub zabrać do domu jeżeli mamy dla niej wygodne miejsce,albo: Przynieś i uwolnić książki, które nie są szczęśliwe na półkach w  Waszej domowej bibliotece, a dla innych mogą okazać się skarbem; Przyprowadzić znajomych, którzy mają ochotę na korzystanie z  Plenerowej Biblioteki.

                                                                                                                         ZAPRASZAMY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                                                                                                                     Dzieci z Przedszkola 114

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    30 września 2019 roku Pani Basia w imieniu dzieci z grupy III podpisała porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota w sprawie cyklu spotkań w ramach integracji międzypokoleniowej. Oznacza to,że dzieci z grupy III tak samo jak w ubiegłym roku przedszkolnym będą odwiedzać Seniorów z Dziennego Domu Pobytu "z Ochotą" i organizować specjalnie dla nich spotkania, spacery, zabawy, czytanki, spektakle teatralne.

Pierwsze spotkanie 6 listopada, kolejne 13 listopada.                       

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI

Dzieci uczęszczające do przedszkola, objęte są opieką następujących specjalistów:

1. logopedy – Pani Agatki, która będzie spotykała się z dziećmi trzy razy w tygodniu, we:

        wtorek od godziny 9:30 do godziny 15:30,

        czwartek od godziny 9:30 do godziny 15:30,

        piątek od godziny 9:30 do godziny 15:30 ( w tym zajęcia ortofoniczne w grupie I)

2. psychologapani Beaty

PANI PSYCHOLOG odwiedza przedszkole w co drugą środę w godzinach 11 : 30 - 15 : 30.

Dla osób zainteresowanych indywidualnym spotkaniem z psychologiem podajemy numer telefonu do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej przy ul. Radomskiej 13/21, w której na co dzień pracuje Pani psycholog.

Numer telefonu 22 822 28 87

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Na spotkaniu w dniu 19 września ukonstytuowała się Rada Rodziców. W jej skład wzeszli:

Przewodnicząca – Pani Pola Madej - Lubera – mama  Henia  z grupy III

Zastępca przewodniczącego – Pan Agata Krasuska  – mama Krzysia z grupy I

Sekretarz– Pani Małgorzata Pakier  – mama Konstancji z grupy V

Skarbnik – Pan Marcin Parol – Tata Marceliny z grupy IV

Członek Rady - Pani Sonia Knobloch - Sieradzka - mama Teodora z grupy II.

Rada Rodziców jest powoływana do wspierania pracy przedszkola oraz współpracy w zakresie wszystkich spraw związanych z jego statutowymi zadaniami dotyczącymi wychowania, dydaktyki i organizacji. Rada rodziców może występować z różnymi propozycjami, wnioskami oraz opiniami do dyrektora  przedszkola, do rady pedagogicznej oraz do rodziców. Może też gromadzić fundusze w celu w wspomagania działalności przedszkola.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Panie, które codziennie bawią się z dziećmi jednocześnie zachęcając do wspólnego poznawania świata:

W grupie II  (dzieci czteroletnie) Pani Monika – nauczyciel stażysta, oraz Pani Joanna – nauczyciel stażysta  wspierane przez  Panią Iwonkę  oraz przez pomoc nauczyciela – Panią Monikę;

W grupie III (pięcioletnie) Pani Marta - nauczyciel kontraktowy, Pani Magda - nauczyciel mianowany, wspierane przez   - Panią Ewę

W grupie IV (dzieci sześcioletnie) Pani Basia – nauczyciel mianowany, Pani Joanna - nauczyciel dyplomowany, wspierane przez – Panią Dorotkę

W grupie V (dzieci pięcioletnie) Pani Dominika – nauczyciel kontraktowy, Pani Ewa – nauczyciel mianowany, wspierane przez  Panią Joasię

W grupie I (dzieci trzyletnie) Pani Lidka – nauczyciel mianowany,  wspierana przez Panią Jagódkę - pomoc nauczyciela

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. nauka języka angielskiego (poniedziałki, środy)

      2.  zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci (czwartki)

     3. zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem dla wszystkich dzieci (poniedziałki i środy),

     4. ćwiczenia ortofoniczne prowadzone przez logopedę dla dzieci z grupy I (piątki),

     5.  zajęcia „Zmysłowe poznanie świata” dla dzieci z grupy I i II (zgodnie z planem nauczycielek),

     6. gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich dzieci (zgodnie z planem nauczycielek 1 raz w tygodniu),

oraz

      7. lekcje biblioteczne, ekologiczne, zajęcia szkolne (zgodnie z planem nauczycieli),

      8. cykliczne warsztaty przedszkolne:

a.  spotkania z podróżnikami (dla dzieci z grup III, IV i V),

b. „Zwierzęta nie są straszne” – spotkania ze zwierzętami (dla dzieci z grupy I i II).

  

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ZAPROSZENIE

Jak co roku - serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców , którzy mają ciekawą pracę zawodową lub oryginalne hobby do poprowadzenia (zamiast nauczycielki) zajęć z dziećmi.

Podczas tych spotkań będzieci  Państwo mogli opowiedzieć ciekawe historie, zachęcić małych słuchaczy do pracy twórczej,  pokazać zdjęcia czy niezwykłe przedmioty, nauczyć wykorzystywania urządzeń technicznych, zaprosić dzieci do miejsc odległych i nieznanych które umożliwią zdobycie nowych wiadomości i umiejętności

                                                                                                                                                Serdecznie zapraszamy do współpracy

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opłat za pobyt dzieci w przedszkolu można dokonać:

1.     przelewem:     

OPŁATA  ZA  ŻYWIENIE  DZIECI: Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16  00-923 Warszawa  

                                           43 1030 1508 0000 0005 5052 0079

FUNDUSZ  RADY  RODZICÓW:   Bank Millenium S.A.  z siedzibą  w Warszawie ulica Stanisława Żaryna 2a

                                                     44 1160 2202 0000 0002 4754 8571

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga , uwaga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 1 września 2019 roku, po przerwie wakacyjnej wznowiła swoją działalność „Galeria pod chmurką”, gdzie wśród zimozielonych liści bluszczu eksponowane są przez cały ro, bez wzglęgu na pogodę prace przedszkolnych artystów.

                                                                                                                               Serdecznie zapraszamy, naprawdę warto się zatrzymać.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole czynne jest codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) od godziny 7:00 do godziny 18:00.

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI
1.  Dzieci, powinny być przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), lub inne osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów).

2.  Pisemne upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej przez rodziców, a także nr i serię ich dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania.

3.  Dziecko może być odebrane z przedszkola przez osobę upoważnioną tylko po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamości. 

4.  Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, odbieranego z przedszkola przez upoważnioną osobę.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                

 

                 

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.