Już niedługo:

18 wrzesień -  Opowieści - "Baśnie z Wysp Brytyjskich" (dla wszystkich dzieci)

19 wrzesień - spotkanie z podróżnikiem "Na plantacji kawy" (dla adzieci z grupy III, IV i V)

20 wrzesień - "Gady" warsztaty ze zwierzętami (dla dzieci z grupy I i II)

24 wrzesień -  "W poszukiwaniu jesieni" - wyprawa na Pola Mokotowskie (grupa IV)

1 październik - warsztaty w Bibliotece przy ul. Grójeckiej (grupa IV)

10 październik -   Opowieści - "Baśnie polskie"  (dla wszystkichdzieci)

24 październik  spotkanie z podróżnikiem "Smocza Indonezja" (dzieci z grupy III, IV i V)

 

 

 

 

 

Z ostatniej chwili

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim powróciła nasza "Biblioteka pod tęczowym parasolem". Zapraszamy warto skorzystać. Wystarczy wybrać książkę z półki i wziąć  ze sobą do domu lub przysiąść obok na murku;   Przeczytać;    Odłożyć na półkę, pozostawiając dla kolejnego czytelnika lub zabrać do domu jeżeli mamy dla niej wygodne miejsce,albo: Przynieś i uwolnić książki, które nie są szczęśliwe na półkach w  Waszej domowej bibliotece, a dla innych mogą okazać się skarbem; Przyprowadzić znajomych, którzy mają ochotę na korzystanie z  Plenerowej Biblioteki.

                                                                                                                         ZAPRASZAMY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                                                                                                                     Dzieci z Przedszkola 114

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

           Serdecznie witamy w nowym roku przedszkolnym 2019/2020                                  

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI

Dzieci uczęszczające do przedszkola, objęte są opieką następujących specjalistów:

1. logopedy – Pani Agatki, która będzie spotykała się z dziećmi trzy razy w tygodniu, we:

        wtorek od godziny 9:30 do godziny 15:30,

        środę od godziny 9:30 do godziny 15:30,

        czwartek od godziny 9:30 do godziny 15:30 ( w tym zajęcia ortofoniczne w grupie I)

2. psychologapani Beaty

PANI PSYCHOLOG odwiedza przedszkole w co drugą środę w godzinach 11 : 30 - 15 : 30.

Dla osób zainteresowanych indywidualnym spotkaniem z psychologiem podajemy numer telefonu do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej przy ul. Radomskiej 13/21, w której na co dzień pracuje Pani psycholog.

Numer telefonu 22 822 28 87

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Na spotkaniu w dniu 26 września ukonstytuowała się Rada Rodziców. W jej skład wzeszli:

Przewodnicząca – Pani Katarzyna K. – mama  Łucji   z grupy IV

Zastępca przewodniczącego – Pan Błażej S. – tata Matyldy z grupy V

Sekretarz– Pani Sonia S. – mama Teodora z grupy I

Skarbnik – Pani Lidia K. – mama Aleksandry z grupy III

Członek Rady - Pani Pola M. - mama Henia z grupy II.

Rada Rodziców jest powoływana do wspierania pracy przedszkola oraz współpracy w zakresie wszystkich spraw związanych z jego statutowymi zadaniami dotyczącymi wychowania, dydaktyki i organizacji. Rada rodziców może występować z różnymi propozycjami, wnioskami oraz opiniami do dyrektora  przedszkola, do rady pedagogicznej oraz do rodziców. Może też gromadzić fundusze w celu w wspomagania działalności przedszkola.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Panie, które codziennie bawią się z dziećmi jednocześnie zachęcając do wspólnego poznawania świata:
W grupie II  (dzieci czteroletnie) Pani Monika – nauczyciel stażysta, oraz (trzy razy w tygodniu)  Pani Joanna – nauczyciel dyplomowany  wspierane przez  Panią Iwonkę  oraz przez pomoc nauczyciela – Panią Monike;

W grupie III (pięcioletnie) Pani Marta - nauczyciel kontraktowy, Pani Magda - nauczyciel mianowany, wspierane przez   - Panią Ewę

W grupie IV (dzieci sześcioletnie) Pani Basia – nauczyciel mianowany, Pani Joanna - nauczyciel dyplomowany, wspierane przez – Panią Dorotkę

W grupie V (dzieci pięcioletnie) Pani Dominika – nauczyciel kontraktowy, Pani Ewa – nauczyciel mianowany, wspierane przez  Panią Joasię

W grupie I (dzieci trzyletnie) Pani Lidka – nauczyciel mianowany,  wspierana przez Panią Jagódkę - pomoc nauczyciela

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

      2.  zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci

     3. zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem dla wszystkich dzieci,

     4. ćwiczenia ortofoniczne prowadzone przez logopedę dla dzieci z grupy I,

     5.  zajęcia „Zmysłowe poznanie świata” dla dzieci z grupy I i II,

     6. gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich dzieci,

oraz

      7. lekcje biblioteczne, ekologiczne, zajęcia szkolne,

      8. cykliczne warsztaty przedszkolne:

a. warsztaty – spotkanie z podróżnikami dla dzieci z grup III, IV i V,

b. „Zwierzęta nie są straszne” – cykliczne spotkania ze zwierzętami dla dzieci z grupy I i II.

  

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ZAPROSZENIE

Jak co roku - serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców , którzy mają ciekawą pracę zawodową lub oryginalne hobby do poprowadzenia (zamiast nauczycielki) zajęć z dziećmi.

Podczas tych spotkań będzieci  Państwo mogli opowiedzieć ciekawe historie, zachęcić małych słuchaczy do pracy twórczej,  pokazać zdjęcia czy niezwykłe przedmioty, nauczyć wykorzystywania urządzeń technicznych, zaprosić dzieci do miejsc odległych i nieznanych które umożliwią zdobycie nowych wiadomości i umiejętności

                                                                                                                                                Serdecznie zapraszamy do współpracy

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opłat za pobyt dzieci w przedszkolu można dokonać:

1.     przelewem:     

OPŁATA  ZA  ŻYWIENIE  DZIECI: Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16  00-923 Warszawa  

                                           43 1030 1508 0000 0005 5052 0079

FUNDUSZ  RADY  RODZICÓW:   Bank Millenium S.A.  z siedzibą  w Warszawie ulica Stanisława Żaryna 2a

                                                     44 1160 2202 0000 0002 4754 8571

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga , uwaga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 1 września 2019 roku, po przerwie wakacyjnej wznowiła swoją działalność „Galeria pod chmurką”, gdzie wśród zimozielonych liści bluszczu eksponowane są przez cały ro, bez wzglęgu na pogodę prace przedszkolnych artystów.

                                                                                                                               Serdecznie zapraszamy, naprawdę warto się zatrzymać.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole czynne jest codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) od godziny 7:00 do godziny 18:00.

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI
1.  Dzieci, powinny być przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), lub inne osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów).

2.  Pisemne upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej przez rodziców, a także nr i serię ich dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania.

3.  Dziecko może być odebrane z przedszkola przez osobę upoważnioną tylko po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamości. 

4.  Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, odbieranego z przedszkola przez upoważnioną osobę.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                

 

                 

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.