Już niedługo:

9 maj -  zajęcia w Muzeum Jeździectwa i Łówiectwa (dla dzieci z grupy III)

10 maj - Teatrzyk "Bajka o Smerfach" (dla wszystkich dzieci)

15 maj - wycieczka do sortowni paczek (dla dzieci z grupy III);  zajęcia w Muzeum POLIN (dla dzieci z grupy IV)

16 maj - spotkanie z podróżnikiem "Morskie opowieści" (dla adzieci z grupy III, IV i V)

17 maj - "Klinika Pluszowego Misia" (dla wszystkich dzieci)

21 maj - spotkanie z seniorami "Wspólny spacer do parku" (dzieci z grupy III)

22 maj -   zajęcia w Muzeum POLIN (dla dzieci z grupy III)

27 maj spotkanie z seniorami "Dzień Dziecka)" (dzieci z grupy III i IV)

28 maj -  wycieczka z oazji Dnia Dziecka dla dzieci z grupy III i IV (Muzeum Ziemii)

29 maj -   zajęcia w Muzeum POLIN (dla dzieci z grupy II)

30 maj - wyjście do Kina  (dzieci z grupy V)

3 czerwiec - zajęcia w Muzeum POLIN (dla dzieci z grupy I)

5 czerwiec - zajęcia w Muzeum POLIN (dla dzieci z grupy V)

6 czerwiec - spotkanie z podróżnikiem "Dzieci Świata" (dla adzieci z grupy III, IV i V)

7 czerwiec wycieczka z oazji Dnia Dziecka dla dzieci z grupy I i II (Chatka spełnionych marzeń);Teatrzyk "Smerfy po raz drugi" (dla  wszystkich dzieci)

18 czerwiec - zakończenie roku starszaków

 

 

 

 

 

Do pobrania

28 listopada 2013, Autor: Administrator

UPOWAŻNIENIE

DO  ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 114

 

W roku szkolnym ………….../……………

Upoważniam do odbioru mojego dziecka ……………………………………

                                                                                                                                    niżej wpisane osoby:

 

L.p

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Telefon kontaktowy

Seria i numer dowodu osobistego

Podpis osoby upoważnionej

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w przypadku odbioru z przedszkola, przez osoby przeze mnie upoważnione.

 …………………………                               ……………..................

/podpis ojca/prawnego opiekuna                                              podpis matki /prawnej opiekunki/                                                                                                         

 

Tel. kontaktowy: …...............................                             Tel. kontaktowy: ..........................................    

 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym upoważnieniu, do celów związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi. Zmianami)

 

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych pozyskanych od rodziców/prawnych opiekunów w celu identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka.       

 

Podpis osoby upoważnionej:                         Podpis rodziców/prawnych opiekunów:

 

 

 

Upoważnie do odbioru dziecka - plik do pobrania
       
       

 

Aktualizacja: 17 września 2019

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

E-mail:

przedszkole114@op.pl

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.