Już niedługo:

4 kwietnia, dzieci z grupy V i dzieci z grupy IV wybierają się do Muzeum Żydów Polskich.

9 kwietnia o godzinie 11:00 zapraszamy dzieci na spektakl teatralny.

10 kwietnia Fundacja CultureLab zaprosi dzieci z grupy III, IV i V na zajęcia ""

16 kwietnia o godzinie 11:00 Księżniczka Muzalinda zaprasza dzieci na Koncert Muzyczny.

24 kwietnia dzieci z grupy V i IV  wybierają się do gospodarstwa agroturystycznego "Jabłonka" na poszukiwanie wiosny wyjazd o godzinie 9:00, planowany powrót około godziny 14:00

26 kwietnia dzieci z grupy III i II  wybierają się  do gospodarstwa agroturystycznego "Jabłonka" na poszukiwanie wiosny wyjazd o godzinie 9:00, planowany powrót około godziny 14:00

 

 

Z ostatniej chwili

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SOWY W PRZEDSZKOLU 114

To nie żarty, ale najprawdziwsza prawda. 27 lutego odwiedziły nas dwie sowy – płomykówka zwyczajna i puszczyk zwyczajny. Wyobraźcie sobie, że nie straszny był im mróz i smog, nie straszna była nawet wczesna pora odwiedzin. Z wdziękiem prezentowały przed dziećmi swoją urodę i umiejętności. Sowi opiekun, opowiadał o życiu i zwyczajach tych tajemniczych ptaków. Na do widzenia, najodważniejsi uczestnicy spotkania mogli delikatnie pogłaskać obydwie sowy po głowie i po skrzydłach.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CZY TO PRAWDA, ŻE WIOSNĘ JUŻ WIDAĆ I SŁYCHAĆ?

Trudno powiedzieć. Wprawdzie dopiero kończy się luty, miesiąc, który na pewno nie jest zwiastunem wiosny.

Jednak smutne, szczelnie przykryte chmurami i mocno spowite w smogu zimowe miesiące wyraźnie wszystkim zaczynają doskwierać.  I ten mróz -17C. To już lekka przesada. 

Dosyć tego! Czekamy na słońce. Wypatrujemy kolorów. Nasłuchujemy, czy nie słychać radosnego świergotu ptaków.

W ogrodach naszych sąsiadów odnajdziemy, budzącą się ze snu zimowego przyrodę. Wśród zeszłorocznych liści żółcą się ranniki, bielą delikatne dzwonki przebiśniegów, zielenią nieśmiałe pędy tulipanów .

A w naszym ogrodzie prawdziwa wiosna. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, pomimo mrozu i lodowatego wiatru obsypały się różowym kwieciem nasze magnolie.

Jeżeli macie dość zimy zapraszamy do naszego ogrodu.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI

Dzieci uczęszczające do przedszkola, objęte są opieką następujących specjalistów:

1. logopedy – Pani Agatka, która będzie spotykała się z dziećmi trzy razy w tygodniu, w każdy:

        Poniedziałek od godziny 9:30 do godziny 16:30,

        Wtorek od godziny 9:30 do godziny 16:00,

         Czwartek od godziny 8:00 do godziny 12:30 ( w tym zajęcia ortofoniczne w grupie I)

2. psychologapani Beaty, który na co dzień pracuje w poradni psychologiczno – pedagogicznej przy ul. Radomskiej 13/21. W Przedszkolu dyżury psychologa są trzy razy w miesiącu (w piątki). O terminach  spotkań będziemy Państwa informować poprzez ogłoszenia wywieszane w Kącikach dla Rodziców.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Na spotkaniu w dniu 27 września ukonstytuowała się Rada Rodziców. W jej skład wzeszli:

Przewodniczącego – Pan Maciej Banaszaka– tata Klary i Kai z grupy V i I

Zastępca przewodniczącego – Pani Paulina Tyszko – Ptak – mama Blanki z grupy IV

Sekretarz– Pani Lidia Kozłowska – mama Aleksandry z grupy II

Skarbnik – Pani Agnieszka Lipińska – mama Apolonii z grupy III

Członek Rady - Pani Agata Dzięciołowska - mama Tytusa z grupy V.

Rada rodziców jest powoływana do wspierania pracy przedszkola oraz współpracy w zakresie wszystkich spraw związanych z jego statutowymi zadaniami dotyczącymi wychowania, dydaktyki i organizacji. Rada rodziców może występować z różnymi propozycjami, wnioskami oraz opiniami do dyrektora  przedszkola, do rady pedagogicznej oraz do rodziców. Może też gromadzić fundusze w celu w wspomagania działalności przedszkola.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BIBLIOTEKA POD TĘCZOWYM PARASOLEM

Można powiedzieć, że minęła zima - jeszcze chwilka, a nasza plenerowa biblioteka "Pod tęczowym parasolem"  wznawi swoją działalność  

Przypominamy zasady korzystania:

1.       Wybierz książkę, czasopismo z półki i weź ze sobą do domu lub przysiądź na murku,

2.       Przeczytaj,

3.       Odłóż na półkę, pozostawiając dla kolejnego czytelnika lub zabierz do domu jeżeli masz dla niej wygodne miejsce,

4.       Przynieś i uwolnij książki, które nie są szczęśliwe na półkach w Twojej domowej bibliotece, a dla innych mogą okazać się skarbem,

5.       Przyprowadź znajomych, którzy mają ochotę na korzystanie z Biblioteki Plenerowej.

                                                                                                                                  Serdecznie zapraszamy -  Dzieci z Przedszkola 114

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Panie, które codziennie bawią się z dziećmi jednocześnie zachęcając do wspólnego poznawania świata:
W grupie I  (dzieci trzyletnie) Pani Marta – nauczyciel kontraktowy,  Pani Magda – nauczyciel mianowany  oraz dodatkowo pomoc nauczyciela – Pani Jagódka i pomoc wspierająca pracę grupy Pani Ola;

W grupie II (dzieci czteroletnie) Pani Ania - nauczyciel stażysta, Pani Basia - nauczyciel mianowany, oraz dodatkowo pomoce nauczyciela – Pani  Mireczka i pomoc wspierająca pracę grupy - Pani Monika

W grupie III (dzieci czteroletnie) Pani Mariolka – nauczyciel kontraktowy, Pani Dominika  - nauczyciel kontraktowy oraz pomoc nauczyciela – Pani Krysia i pomoc wspierająca pracę grupy – Pani Joasia

W grupie IV (dzieci pięcioletnie) Pani Ewa – nauczyciel kontraktowy, Pani Lidzia – nauczyciel kontraktowy oraz pomoc wspierająca pracę grupy- Pani Joasia

W grupie V (dzieci sześcioletnie) Pani Małgosia – nauczyciel dyplomowany, Pani Maria– nauczyciel dyplomowany oraz pomoc wspierająca pracę grupy- Pani Iwonka

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

     1.  nauka języka angielskiego dla dzieci z grupy I, II, III, IV, V

       2.  nauka języka migowego dla dzieci z grupy I, IV i V,

       3.  zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem dla wszystkich dzieci,

       4.  ćwiczenia ortofoniczne prowadzone przez logopedę dla dzieci z grupy I,

       5.  zajęcia „Zmysłowe poznanie świata” dla dzieci z grupy I i II,

       6.  gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich dzieci,

oraz

  1. lekcje biblioteczne, ekologiczne, zajęcia szkolne,
  2. Cykliczne warsztaty przedszkolne:

a. warsztaty, prowadzone przez fundację CutureLab, dotyczące praw dziecka, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju dla dzieci

z grup III, IV i V,

b. „Zwierzęta nie są straszne” – cykliczne spotkania ze zwierzętami dla dzieci z grupy I i II.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców , którzy mają ciekawą pracę zawodową lub oryginalne hobby do poprowadzenia (zamiast nauczycielki) zajęć z dziećmi. Podczas tych spotkań będzieci  Państwo mogli opowiedzieć ciekawe historie, zachęcić małych słuchaczy do pracy twórczej,  pokazać zdjęcia czy niezwykłe przedmioty, nauczyć wykorzystywania urządzeń technicznych, zaprosić dzieci do miejsc odległych i nieznanych które umożliwią zdobycie nowych wiadomości i umiejętności

                                                                                                                                                Zapraszamy do współpracy

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opłat za pobyt dzieci w przedszkolu można dokonać:

1.     przelewem:     

OPŁATA  ZA  ŻYWIENIE  DZIECI: Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16  00-923 Warszawa  

                                           43 1030 1508 0000 0005 5052 0079

FUNDUSZ  RADY  RODZICÓW:   Bank Millenium S.A.  z siedzibą  w Warszawie ulica Stanisława Żaryna 2a

                                                     44 1160 2202 0000 0002 4754 857

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga , uwaga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 1 września 2017 roku, po przerwie wakacyjnej wznowiła swoją działalność „Galeria pod chmurką”, gdzie wśród zimozielonych liści bluszczu eksponowane są prace przedszkolnych artystów.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole czynne jest codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) od godziny 7:00 do godziny 18:00.

Codzienny czas pracy przedszkola wynosi  jedenaście godzin, w tym pięć godzin – od godziny 8:00 do godziny 13:00  przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI
1.  Dzieci, powinny być przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), lub inne osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów).

2.  Pisemne upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej przez rodziców, a także nr i serię ich dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania.

3.  Dziecko może być odebrane z przedszkola przez osobę upoważnioną tylko po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamości. 

4.  Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, odbieranego z przedszkola przez upoważnioną osobę.

............................................................................................................................................................................................................................................................................

ODWIEDZINY PANI PSYCHOLOG:

Z Przedszkolem współpracuje  psychologpani Beata.  Spotkania z Panią  psychologa  odbywają sie trzy razy w miesiącu (w piątki).

Dla osób zainteresowanych indywidualnym spotkaniem z psychologiem podajemy numer telefonu do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej przy ul. Radomskiej 13/21, w której na co dzień pracuje Pani psycholog.

Numer telefonu 22 822 28 87

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się 2 marca br.

Harmonogram, zasady oraz kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji 

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata publikujemy w załączniku.

Informację o Zasadach rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2018/2019 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli

 Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Więcej informacje na temat rekrutacji do przedszkola na stronie:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

DYŻURY WAKACYJNE:

W okresie wakacyjnym - od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 dyżur dla dzieci naszego przedszkola będą pełniły następujące placówki:

2.07-13.07  Przedszkole Nr 100 ul. Częstochowska16/18

                    Przedszkole Nr 248 ul. Dickensa 5a,

                    Przedszkole Nr 255 ul. Korotyńskiego 3,

                    Przedszkole Nr 61 ul. Lelechowska 7

                    Przedszkole 102 ul. Siewierska

16.07-27.07 Przedszkole Nr 99 ul. Siewierska 3

                    Przedszkole Nr 59 ul. Pruszkowska 10,

                    Przedszkole Nr 70 ul. Rokosowska 2

                    Przedszkole Nr 239 Al Jerozolimskie 117a

                    Przedszkole Nr 241 ul. Ks. Trojdena 5b

 

30.07-14.08 Przedszkole Nr 176 ul. Trzech Budrysów

                    Przedszkole Nr 66 ul. Grójecka 93,

                    Przedszkole Nr 111 ul. Ładysława 9/11,

                    Przedszkole Nr 404 ul. Białobrzeska 19

                    Przedszkole Nr 225 ul. Bobrowskie

 

16.08-31.08 Przedszkole Nr 293 ul. Baleya 5

                    Przedszkole Nr 101 ul. Chotomowska 3 ,

                    Przedszkole Nr 315 ul. Grzeszczyka

                    Przedszkole Nr 312 ul. Okińskiego 5

                    Przedszkole Nr 114 ul. Langiewicza 1/3 

Uwaga!!!!!!!!!!!!!  

Zapisy do dyżurujących przedszkoli będą prowadzone z wykorzystaniem systemu elektronicznego.  Szczegółowe informacje, dotyczące rekrutacji na dyżur wakacyjny, zostaną opublikowane w marcu.

 

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.