W roku szkolnym 2017/18 zaprosimy dzieci na:

Koncerty muzyczne, które będą spotkaniami z Księżniczką Muzalindą. Podczas koncertów Księżniczka Muzalinda podróżuje w czasie -  odwiedzając różne epoki. Podczas tych podróży dzieci poznają nowe nietypowe  instrumenty i zupełnie nowe baśnie autorstwa Ewy Szawłowskiej, które zostaną przez Nią odtworzone na scenie.

Z ostatniej chwili

specjaliści w przedszkolu 2016-09-16 10:16:49

Dzieci uczęszczające do przedszkola, objęte są opieką następujących specjalistów:

1. logopedy – Pani Agatka, która będzie spotykała się z dziećmi trzy razy w tygodniu, w każdy:

        Poniedziałek od godziny 9:30 do godziny 16:30,

        Wtorek od godziny 9:30 do godziny 16:00,

         Czwartek od godziny 8:00 do godziny 12:30 ( w tym zajęcia ortofoniczne w grupie I)

2. psychologapani Beaty, który na co dzień pracuje w poradni psychologiczno – pedagogicznej przy ul. Radomskiej 13/21. Dyżury psychologa będą trzy razy w miesiącu (w piątki). O terminach  spotkań będziemy Państwa informować poprzez ogłoszenia wywieszane w Kącikach dla Rodziców.

Rada Rodziców 2016-10-10 10:17:48

Na spotkaniu w dniu 27 września ukonstytuowała się Rada Rodziców. W jej skład wzeszli:

Przewodniczącego – Pan Maciej Banaszaka– tata Klary i Kai z grupy V i I

Zastępca przewodniczącego – Pani Paulina Tyszko – Ptak – mama Blanki z grupy IV

Sekretarz– Pani Lidia Kozłowska – mama Aleksandry z grupy II

Skarbnik – Pani Agnieszka Lipińska – mama Apolonii z grupy III

Członek Rady - Pani Agata Dzięciołowska - mama Tytusa z grupy V.

 

Rada rodziców jest powoływana do wspierania pracy przedszkola oraz współpracy w zakresie wszystkich spraw związanych z jego statutowymi zadaniami dotyczącymi wychowania, dydaktyki i organizacji. Rada rodziców może występować z różnymi propozycjami, wnioskami oraz opiniami do dyrektora przedszkola, do rady pedagogicznej oraz do rodziców. Może też gromadzić fundusze w celu wspomagania działalności przedszkola.

Biblioteka pod Tęczowym Parasolem 2017-03920 14:30:14

Minęła lato- dlatego nasza plenerowa biblioteka "Pod tęczowym parasolem"  wznawia swoją działalność  

Przypominamy zasady korzystania:

1.       Wybierz książkę, czasopismo z półki i weź ze sobą do domu lub przysiądź na murku,

2.       Przeczytaj,

3.       Odłóż na półkę, pozostawiając dla kolejnego czytelnika lub zabierz do domu jeżeli masz dla niej wygodne miejsce,

4.       Przynieś i uwolnij książki, które nie są szczęśliwe na półkach w Twojej domowej bibliotece, a dla innych mogą okazać się skarbem,

5.       Przyprowadź znajomych, którzy mają ochotę na korzystanie z Biblioteki Plenerowej.

                                                                                                    Serdecznie zapraszamy 

                                                                            Dzieci z Przedszkola 114

nauczycielki i pracownicy pomagający 2017-09-21 13:47:33

Panie, które codziennie bawią się z dziećmi jednocześnie zachęcając do wspólnego poznawania świata:
W grupie I  (dzieci trzyletnie) Pani Marta – nauczyciel kontraktowy,  Pani Magda – nauczyciel mianowany  oraz dodatkowo pomoc nauczyciela – Pani Jagódka i pomoc wspierająca pracę grupy Pani Ola;

W grupie II (dzieci czteroletnie) Pani Ania - nauczyciel stażysta, Pani Basia - nauczyciel mianowany, oraz dodatkowo pomoce nauczyciela – Pani  Mireczka i pomoc wspierająca pracę grupy - Pani Monika

W grupie III (dzieci czteroletnie) Pani Mariolka – nauczyciel kontraktowy, Pani Dominika  - nauczyciel kontraktowy oraz pomoc nauczyciela – Pani Krysia i pomoc wspierająca pracę grupy – Pani Joasia

W grupie IV (dzieci pięcioletnie) Pani Ewa – nauczyciel kontraktowy, Pani Lidzia – nauczyciel kontraktowy oraz pomoc wspierająca pracę grupy- Pani Joasia

W grupie V (dzieci sześcioletnie) Pani Małgosia – nauczyciel dyplomowany, Pani Maria– nauczyciel dyplomowany oraz pomoc wspierająca pracę grupy- Pani Iwonka

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu 2017-09-21 13:52:06

Zajęcia dodatkowe realizowane w Przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018

     1.  nauka języka angielskiego dla dzieci z grupy I, II, III, IV, V

       2.  nauka języka migowego dla dzieci z grupy I, IV i V,

       3.  zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem dla wszystkich dzieci,

       4.  ćwiczenia ortofoniczne prowadzone przez logopedę dla dzieci z grupy I,

       5.  zajęcia „Zmysłowe poznanie świata” dla dzieci z grupy I i II,

       6.  gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich dzieci,

oraz

  1. lekcje biblioteczne, ekologiczne, zajęcia szkolne,
  2. Cykliczne warsztaty przedszkolne:

a. warsztaty, prowadzone przez fundację CutureLab, dotyczące praw dziecka, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju dla dzieci z grup III, IV i V,

b. „Zwierzęta nie są straszne” – cykliczne spotkania ze zwierzętami dla dzieci z grupy I i II.

Zapraszamy do współpracy 2017-09-21 13:53:36

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców , którzy mają ciekawą pracę zawodową lub oryginalne hobby do poprowadzenia (zamiast nauczycielki) zajęć z dziećmi, podczas których opowiedzą ciekawe historie, zachęcając do pracy twórczej, demonstrując zdjęcia, pokazując ciekawe przedmioty, ucząc wykorzystywania urządzeń technicznych lub zapraszając dzieci do miejsc w których pracują umożliwią przedszkolakom zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności, a przy okazji sami doświadczą  na czym polega praca nauczyciela.

                                                                          Zapraszamy do współpracy

Opłaty za przedszkole 2017-09-21 13:56:32

Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu można dokonać:

1.     przelewem:     

OPŁATA  ZA  ŻYWIENIE  DZIECI: Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16  00-923 Warszawa  

                                           43 1030 1508 0000 0005 5052 0079

 

 

FUNDUSZ  RADY  RODZICÓW:   Bank Millenium S.A.  z siedzibą  w Warszawie ulica Stanisława Żaryna 2a

                                                     44 1160 2202 0000 0002 4754 8571 

W galerii pod chmurką 2017-09-21 13:57:53

Uwaga , uwaga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 1 września 2017 roku, po przerwie wakacyjnej wznowiła swoją działalność „Galeria pod chmurką”, gdzie wśród zimozielonych liści bluszczu eksponowane są prace przedszkolnych artystów. 

czas pracy przedszkola 2017-09-21 14:00:12

Przedszkole czynne jest codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) od godziny 7:00 do godziny 18:00.

Codzienny czas pracy przedszkola wynosi  jedenaście godzin, w tym pięć godzin – od godziny 8:00 do godziny 13:00  przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

odbieranie dzieci z przedszkola 2017-09-21 14:01:01

                   Zgodnie ze Statutem Przedszkola 114:

 

1.  Dzieci, powinny być przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), lub inne osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów).

2.  Pisemne upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej przez rodziców, a także nr i serię ich dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania.

3.  Dziecko może być odebrane z przedszkola przez osobę upoważnioną tylko po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamości. 

    4.  Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za

            bezpieczeństwo dziecka, odbieranego z przedszkola przez upoważnioną osobę.

Odwiedziny Pani Psycholog 2017-09-21 14:20:57

22 września 2017 roku od godziny 10:00 w przedszkolu będzie. psychologpani Beata. Dyżury psychologa będą trzy razy w miesiącu (w piątki). O terminach  spotkań będziemy Państwa informować.

Dla osób zainteresowanych indywidualnym spotkaniem z psychologiem podajemy numer telefonu do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej przy ul. Radomskiej 13/21, w której na co dzień pracuje Pani psycholog.

Numer telefonu 22 822 28 87

 

 

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.