Z ostatniej chwili

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4. 04  ruszają zapisy na dyżur wakacyjny.

W okresie od 3 lipca do 31 sierpnia 2023 roku dyżur będą pełniły następujące przedszkola:

 • od 3.07 do 21.07. 2023 roku:

Przedszkole Nr 61 przy ul. Lelechowskiej 7

Przedszkola Nr 70 przy ul. Rokosowskiej 2

Przedszkole Nr 101 przy ul. Chotomowskiej 3,

Przedszkole Nr 111 przy ul. Błogosławionego Ładysława z Gielniowa 9/11

Przedszkole Nr 239 przy Al. Jerozolimskich 117a

Przedszkole Nr 248 przy ul. Karola Dickensa 5A

Przedszkole Nr 293 przy ul. Stefana Baleya 5

 

 • od 24.07 do 11.08. 2023 roku:

Przedszkole Nr 59  przy ul Pruszkowskiej 10,

Przedszkole Nr 66 przy ul. Grójeckiej 93,

Przedszkole Nr 102 przy ul. Siewierskiej 5/7,

            Przedszkole Nr 176 przy ul. Trzech Budrysów 24,

Przedszkole Nr 312 przy ul. Okińskiego 5,

Przedszkole Nr 404 przy ul. Białobrzeskiej 19;

 

 • od 14.08 do 31.08. 2023 roku:

Przedszkole Nr 114 przy ul. M. Langiewicza 1/3,

Przedszkole Nr 99 przy ul. Siewierskiej 3,

Przedszkole Nr 100  przy ul. Częstochowskiej 16/18,

Przedszkole Nr 225 przy ul. Stefana Bobrowskiego,

Przedszkole Nr 241 przy ul. Księcia Trojdena 5B,

Przedszkole Nr 255 przy ul. Korotyńskiego 3,

Przedszkole Nr 315 przy ul. Grzeszczyka 2.

Zapisy na dyżur wakacyjny będą prowadzone drogą internetową.

Więcej informacji na stronie http://www.edukacja.warszawa.pl w zakładce DYŻURY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 7 marca br. Prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Więcej informacji na stronie http://www.edukacja.warszawa.pl w zakładce REKRUTACJA

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo  P R Z Y P O M I N A M Y

Przedszkole 114 jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola od godziny 7:00 do 8: 45.

Od godziny 8:45 do 9:00 zgodnie  z  procedurami obowiązującymi w Przedszkolu:

 • przygotowujemy sale dziecięce do śniadania,
 • utrwalamy z dziećmi nawyki higieniczno - kulturalne (mycie rąk, wietrzenie sali,przypominanie zasad obowiązujących podczas posiłku),
 • myjemy i odkażamy szatnie dziecięce przygotowując je dla grup wychodzących do grodu,
 • myjemy i odkażamy ciągi komunikacyjne.

Pracę przedszkola organizujemy zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ. Dbamy o higienę pomieszczeń i ogrodu.  Staramy się ograniczać ilość osób trzecich wchodzących do przedszkola i przebywających na jego terenie.

W okresie nasilenia zachorowań mierzymy (przy wejściu do budynku) dzieciom temperaturę termometrem bezdotykowym.

Dla  bezpieczeństwa Państwa dzieci oraz pracowników przedszkola  prosimy (zgodnie z naszymi procedurami) o :

 • przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych,
 • w okresie jesiennym wchodzenie na teren przedszkola w maseczce,
 • odkażanie rąk przed wejściem do budynku,
 • w miarę mozliwości szybkie wychodzenie z szatni, aby dać miejsce innym przyprowadzającym lub odbierającym swoje dzieci
 • nie wchodzenie do sal dziecięcych (korzystanie z domofonu),

Rodziców dzieci z grupy III i IV prosimy o

 • nie wchodzenie (w miarę możliwości) do szatni. Państwa dzieci są już starszakami i na pewno same (pod dyskretną obserwacją pracowników przedszkola) sobie poradzą.

Zapewniamy stały kontakt mailowy  przedszkol114@op.pl i telefoniczny 22 825 11 94.

Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu zapewnienie Państwa dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Rada Rodziców:

 Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodaziców wybrano jej prezydium w składzie:

Przewodnicząca/cy  – Pan/Pani Katarzyna Barańska mama Tadeusza z grupy IV

Zastępca przewodniczącej/cego  – Pan/Pani Paulina Wrocławska mama Irenki z grupy I

Sekretarz – Pan/Pani Zuzanna Kołodziejska - Smagała mama Kazimierza z grupy III

Skarbnik – Pan/Pani Grzegorz Bernatek tata Joli z grupy II

Rada Rodziców jest powoływana do wspierania pracy przedszkola oraz współpracy w zakresie wszystkich spraw związanych z jego statutowymi zadaniami dotyczącymi wychowania, dydaktyki i organizacji. Rada rodziców może występować z różnymi propozycjami, wnioskami oraz opiniami do dyrektora  przedszkola, do rady pedagogicznej oraz do rodziców. Może też gromadzić fundusze w celu w wspomagania działalności przedszkola.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI

Dzieci uczęszczające do przedszkola, objęte są opieką następujących specjalistów:

Logopedy Pani Agaty – pracującej  we wtorki od godziny 8:00 do godziny 14:00;

                                                      w środy od godziny  8:00 do  godziny 15:00

                                                      w piątki od godziny 8:00 do godziny 15:00 + godzina dostępności od 15:00 do 16:00

Psychologa Pani Beaty, na co dzień pracującej w Poradni psychologiczno – pedagogicznej przy ul. Radomskiej. Pani Psycholog będzie odwiedzała nas w co drugi poniedziałek w godzinach od 8:00  do 11:30

 

Dla osób zainteresowanych indywidualnym spotkaniem z psychologiem podajemy numer telefonu do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej przy ul. Radomskiej 13/21, w której na co dzień pracuje Pani psycholog.

Numer telefonu 22 822 28 87

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Panie, które codziennie bawią się z dziećmi jednocześnie zapraszając Je do wspólnego poznawania świata:

Gr I – Pani Mariolka (nauczyciel początkujący), Pani Ewa (nauczyciel mianowany)  oraz  Pani Jagódka i Pani Iwonka

Gr II – Pani Magda (nauczyciel dyplomowany), Pani Kasia (nauczyciel początkujący) oraz Pani Monika i Pani Ewa

Grupa III – Pani Basia (nauczyciel mianowany), Pani Kasia (nauczyciel początkujący) oraz  Pani Joasia

Grupa IV – Pani Basia (nauczyciel mianowany), Pani Lidka (nauczyciel mianowany),  oraz Pani Dorta

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dopełnieniem wzbogaceniem i uatrakcyjnieniem realizowanych treści programowych w roku szkolnym 2022/2023 będą zajęcia dodatkowe:

 1. nauka języka angielskiego dla wszystkich dzieci realizowana w ramach podstawy programowej i w ramach zajęć dodatkowych (2 razy w tygodniu),
 2. zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem dla wszystkich dzieci (1 raz w tygodniu),
 3. zajęcia sportowe, z instruktorem, dla wszystkich dzieci (1 raz w tygodniu)
 4. ćwiczenia ortofoniczne prowadzone przez logopedę dla dzieci z grupy I (1 raz w tygodniu),
 5. zajęcia „Zmysłowe poznanie świata” dla dzieci z grupy I i II (prowadzone przez nauczycielki),
 6. gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich dzieci (prowadzone przez nauczycielki)
 7. warsztaty przyrodnicze  – dla wszystkich dzieci (1 raz w miesiącu).

Wyjścia poza przedszkole (lekcje biblioteczne, ekologiczne, zajęcia szkolne, wyjścia do muzeum, kina, teatru i wycieczki autokarowe za miasto).

Uroczystości przedszkolne (realizowane w nowej formie ustalonej wraz z dziećmi - nagrania internetowe przesyłane rodzicom i członkom rodzin)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Jak co roku -  zapraszamy wszystkich Rodziców, którzy mają ciekawą pracę zawodową lub oryginalne hobby do poprowadzenia (zamiast nauczycielki) zajęć dla dzieci.

Mamy nadzieję, że podczas tych spotkań będziecie Państwo mogli opowiedzieć ciekawe historie, zachęcić małych słuchaczy do pracy twórczej,  pokazać zdjęcia czy niezwykłe przedmioty, nauczyć wykorzystywania urządzeń technicznych, zaprosić dzieci do miejsc odległych i nieznanych które umożliwią zdobycie nowych wiadomości i umiejętności.

                                                                                                                                        Warto spróbować                           

                                                                                                                                       Serdecznie zapraszamy do współpracy

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opłat za pobyt dzieci w przedszkolu można dokonać:

1.     przelewem:     

OPŁATA  ZA  ŻYWIENIE  DZIECI: Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16  00-923 Warszawa  

                                           43 1030 1508 0000 0005 5052 0079

FUNDUSZ  RADY  RODZICÓW:   Bank Millenium S.A.  z siedzibą  w Warszawie ulica Stanisława Żaryna 2a

                                                     44 1160 2202 0000 0002 4754 8571

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga , uwaga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 1 września 2022 roku, po przerwie wakacyjnej wznowiła swoją działalność „Galeria pod chmurką”, gdzie wśród zimozielonych liści bluszczu eksponowane są przez cały rok, bez wzglęgu na pogodę prace przedszkolnych artystów 

Serdecznie zapraszamy, naprawdę warto się zatrzymać  tym bardziej, że obok niej jest

Biblioteka plenerowa „Pod tęczowym parasolem”, przeznaczona dla małych i dużych, dla starszych i mlodszych, dla wszystkich którzy kochają książki.

Zasady korzystania z Biblioteki:

1. Wybierz książkę, czasopismo z półki i weź ze sobą do domu lub przysiądź na murku,

2. Przeczytaj,

3. Odłóż książkę na półkę, pozostawiając dla kolejnego czytelnika lub zabierz ją do domu jeżeli masz dla niej wygodne miejsce,

4. Przynieś i uwolnij książki, które nie są szczęśliwe na półkach w Twojej domowej bibliotece, a dla innych mogą okazać się skarbem,

5. Przyprowadź znajomych, którzy mają ochotę na korzystanie z Plenerowej Biblioteki.

                                                                                                  Miłej lektury

                                                                                    Dzieci z Przedszkola 114


 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole czynne jest codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) od godziny 7:00 do godziny 17:00.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

Dzieci do przedszkola przyprowadzamy (zgodnie ze Statutem Przedszkola, zaleceniami GIS i MEN-u oraz przedszkolnymi procedurami) od godz. 7:00 do 8:45.


1.  Dzieci, powinny być przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), lub inne osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów).

2.  Pisemne upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej przez rodziców, a także nr i serię ich dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania.

3.  Dziecko może być odebrane z przedszkola przez osobę upoważnioną tylko po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamości. 

4.  Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, odbieranego z przedszkola przez upoważnioną osobę.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

E-mail:

p114@eduwarszawa.pl

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.