Ramowy plan dnia

Ramowy rozkład dnia

7.00–8.30 – Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z zainteresowaniami dzieci. Praca indywidualna z dziećmi.

8.30–8.45 – Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela z uwzględnieniem pomysłów dzieci:

 • ćwiczenia gimnastyczne,
 • zabawy muzyczno-taneczne,
 • zabawy integracyjno-ruchowe,
 • ruchowe opowieści,
 • ruch przy muzyce.

8.45–9.00 – Przygotowanie do śniadania:

 • czynności higieniczne,
 • czynności organizacyjno-porządkowe,
 • czynności zwyczajowo-kulturowe.

9.00 – 9.30 Śniadanie:

9.30 – 9.50 – Swobodne zabawy dzieci (samodzielne, zespołowe) w kącikach zainteresowań:

 • zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy manipulacyjne,
 • rozwijające mowę,
 • ćwiczące koncentrację uwagi,
 • rozwijające logiczne myślenie,
 • kształtujące umiejętność współdziałania,
 • rozwijające kompetencje komunikacyjne.

9.50 – 10.00 – Zabawa relaksacyjno-koncentrująca z wykorzystaniem muzyki aktywizującej odpoczynek, wyobraźnię i sprzyjającej wyciszeniu.

10.00 – 10.50 – Zajęcia poznawczo-wychowawcze (zespołowe, grupowe) – cykliczne zajęcia wynikające z realizowanego projektu z wykorzystaniem metod:

 • metoda projektów
 • metoda dobrego startu – wg M. Bogdanowicz,
 • dziecięca matematyka - wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • ruch rozwijający W. Scherborne,
 • nauka języka angielskiego,
 • zajęcia sensomotoryczne,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • zajęcia grafomotoryczne,
 • zajęcia rozwijające aktywność twórczą,
 • zajęcia sprawnościowe i sportowe,
 • zajęcia umuzykalniające.

10.50 – 11.00 – Przygotowanie do drugiego śniadania + drugie śniadanie.

11.10 - Przygotowanie do wyjścia do ogrodu:

 • czynności organizacyjne, higieniczno – porządkowe,
 • ustalenie zasad zabaw w ogrodzie,
 • dopasowywanie garderoby adekwatnie do pogody,

11.15 – 12.15 – Zabawy w ogrodzie:

 • swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego,
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych, badań i doświadczeń,
 • gry i zabawy sportowe (zespołowe, grupowe, międzygrupowe).

12.15 – 13.00 – Przygotowanie do obiadu.

13.00 – 13.30 Obiad

13.30 – 15.00 – Młodsze dzieci (3 – latki) przygotowanie do odpoczynku, odpoczynek na leżakach – relaksacja (higiena układu nerwowego),

13.30 – 13.45 – Starsze dzieci chwila poobiedniego relaksu:

 • słuchanie muzyki,
 • słuchanie bajek, opowiadań, wierszy (czytanych przez nauczyciela, odtwarzanych z płyty),
 • słuchanie dźwięków przyrody (płyty),
 • relaks,
 • zabawy dźwiękonaśladowcze,

13.45 – 14.30 – Starsze dzieci - swobodna aktywność według własnych pomysłów i zainteresowań,

 • zajęcia dodatkowe,
 • zabawy w sali lub w ogrodzie,
 • zabawy i gry indywidualne, zespołowe,
 • zabawy ruchowe - spontaniczne i kierowane,
 • indywidualna praca z dziećmi

14.30 – 14.45 – Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela z uwzględnieniem pomysłów dzieci:

 • ćwiczenia gimnastyczne,
 • zabawy muzyczno-taneczne,
 • zabawy integracyjno-ruchowe,
 • ruchowe opowieści,
 • ruch przy muzyce.

14.45 – 15.00. Przygotowanie do podwieczorku.

15.00 – 15.20 Podwieczorek

15.20 – 17.00. Swobodne zabawy (samodzielne, zespołowe) w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie:

 • zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy manipulacyjne,
 • rozwijające mowę,
 • ćwiczące koncentrację uwagi,
 • rozwijające logiczne myślenie,
 • kształtujące umiejętność współdziałania,
 • rozwijające kompetencje komunikacyjne,  oraz indywidualna praca z dziećmi.

Praca indywidualna z dziećmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

E-mail:

p114@eduwarszawa.pl

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.