Z życia przedszkola

Przebieg procesu wychowania, nauczania i opieki w Przedszkolu.

Do przedszkola chodzi obecnie 104 dzieci, w wieku od trzech do siedmiu lat . Dzieci zostały zapisane, zgodnie z wiekiem, do czterech grup.

Przedszkole pracuje od godziny 7:00 do godziny17:00. Dzieci do przedszkola przyprowadzamy (zgodnie ze Statutem Przedszkola) od hogziny 7:00 do 8:45. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Obecnie przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się drogą internetową.

MISJA PRZEDSZKOLA :   

Przedszkole ma jasno określony kierunek działań i zgodnie z nim podąża ku wyznaczonym obszarom rozwoju, dzięki czemu staje się:

-          otwarte na każde dziecko i jego rodziców,

-          wolne od selekcji,

-          wspomagające wszystkie dzieci z pełną gwarancją ich wszechstronnego rozwoju,

-          różnicujące indywidualny rozwój dziecka poprzez dobieranie zadań edukacyjnych do potrzeb i możliwości każdego przedszkolaka,

-          przyjazne dzieciom i ich środowisku rodzinnemu,

-          o zmieniającej się w miarę potrzeb, strukturze organizacyjnej.

Mottem codziennej pracy, dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej są słowa M. Grzegorzewskiej:  „każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki, ale także do sukcesu na miarę jego możliwości”

Przedszkole pracuje zgodnie z koncepcją pracy przedszkola, w oparciu o własny program wychowania przedszkolnego różnicujący indywidualny rozwój dziecka, poprzez dostosowanie zadań edukacyjnych do jego potrzeb i możliwości - zgodny z podstawa programową (przyjęty do realizacji przez Dyrektora Przedszkola)

Dodatkowo program ten jest wzmocniony przez przyjęte do realizacji programy uzupełniające:

  • Program „Dzieci niepełnosprawne w strukturze przedszkola masowego”
  • Program „Edukacji teatralnej” 
  • Program „Klub małego Europejczyka”
  • Program „Młodego Ekologa”
  • Program geograficzny „Demo, Demokracja, Racja”

oraz

  • Program filozoficzny „Kącik Sokratesa – Dzieci dzieciom” autorstwa mgr Anny Brzoskowskiej i mgr Katarzyny Kuczyńskiej;

i metody:

  • Metodę Projektu
  • Metodę Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz,
  • Matematykę według profesor M. Gruszczyk – Kolczyńskiej


 

 

Dane do korespondencji:

Przedszkole Nr 114
02–071 Warszawa
ul. M. Langiewicza 1/3

Telefon:

22 825 11 94

E-mail:

p114@eduwarszawa.pl

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.